Futaži-efekti i animacija

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

1.File –Open ( slika 1.)

2.File –Open –animacija,futaž ( slika 2.)

3.Selektovati sve frejmove na sledeći način:

-Pritisnuti istovremeno SHIFT,leviM tasterom  miša, kliknuti  na prvi i posledni frejm –ANIMATION FRAMES( slike 3. i 3a. )

4.Na isti način selektovati frejmove -LAYERS( slike 4. i 4a. )

5.Window-Arrange-Float All in Windows( slika 5.)

6.Ponovo,istovremeno  SHIFT i levi taster miša,prevući animaciju na drugu fotografiju

( slike 6. i 6a. )

-Isključiti animaciju,ali obavezno upamti vreme .

7.Klik na tastaturi,ISTOVREMENO  CTRL+G ,zbog kopiranih frejmova –group 1 ( slika 7.)

8.LAYERS -Screen( slika 8.)

9.Background – ANIMATION FRAMES,strelica nadole,klik –Make Frames From Layers( slika 9.)

10.Selektovati istovremeno  na isti način: SHIFT i levi taster miša,ANIMATION FRAMES- LAYERS( slika 10.)

11.Isključiti Background i ponovo uključiti,da bi svaki frejm imao pozadinu ( slika 11.)

– ANIMATION FRAMES,izbrisati prvi frejm,korpa,ikonica,ispod frejmova

12.File – Save for Web & Devices –Save ( slika 12.)

 

 

Tekst i animacija

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

1.File –Open –animacija (slika 1)

2.Selektovati sačuvati svaki frejm (slika 2 i 2a):

Edit-Define Pattern-OK

3.Novi dokument(slika 3 i 3a):File-New…

4.Ukucati tekst ili rečenicu(slika 4)

5.Layers panel-fx-opcija STROKE,podesiti parametre po želji,(slika 5 i 5a)

6.Selektovati svako slovo-Quick Selection Tool (slika 6)

7.Layers panel-Create a new layer(slika 7)

8.Edit-Fil-Use Pattern-Custom Pattern,klik na strelicu,prvi frejm sačuvane animacije,selekcija-OK (slika 8 I 8a)

9.Isto ponoviti za svaki sloj:

Layers panel-Create a new layer- Edit-Fil-Use Pattern-Custom Pattern,klik na strelicu,drugi,treći i četvrti frejm sačuvane animacije,selekcija-OK (slika 9)

10.Timeline-Podesiti vreme i trajanje(slika 10)

11.Save for Web- podesiti Matte(None)- Save (slika 11)