Podešavanje razmera …WORD

…geometrijskih figura.

1.Novi dokument

2.Insert

3.Shapes

4.Pravougaonik

5.Format

6.Shape  fill –bela boja

7. Shape  Outline –crna  boja

8. Format –Shape Height -5cm

9. Format –Shape Widht -3cm

PS.

Pravougaonik

Kvadrat

Jednakostranični trougao

Jednakokraki trougao

Sklapanje više animacija u jednu celinu

1.File –open –izabrana sličica u jpg  formatu ( slike 1,1a,1b  )

2. Window-Arrange-Float All in Windows ( slike 2,2a  )

3.Selekcija svih frejmova ,izabrane animacije ,SHIFT+ LEVI TASTER MIŠA-prevlačenje  sličicu u jpg  formatu  ( slika 3,3a  )

4. Background – ANIMATION FRAMES,strelica nadole,klik –Make Frames From Layers( slika 4,4a )

5. Isključiti Background i ponovo uključiti,da bi svaki frejm imao pozadinu ,kao i podešavanje vremensko trajanje ( slike 5,5a)

– ANIMATION FRAMES,izbrisati prvi  frejm,korpa,ikonica,ispod frejmova

6. Background – ANIMATION FRAMES,strelica nadole,klik-Flatten Frames Into  Layers ( slika 6)

7.Izbrisati prethodne frejmove,klik  SHIFT+ LEVI TASTER MIŠA,-korpa,ili delete( slike 7,7a)

8. Klik na tastaturi,ISTOVREMENO  CTRL+G ,zbog kopiranih frejmova –group 1( slika 8,8a,8b,8c,8d,8e, )

-Postupak ponoviti više puta dok se ne dobija željena animacija….

9. File-Save for Web & Devices – Save –pod željenim nazivom( slika  8 )

Kretanje biljaka –animacija

1.File –open –izabrana sličica u png  formatu ( slika 1  )

2.File –New –uvećati  dimenzije  ( slika 2  )

3.Selekcija  izabrane  sličice-Edit ,copy ( slika 3 )

4. Edit paste ( slika 4 )

5.Pritisnuti na  tastaturi  CTRL +T – Edit-Transform –Distort-ENTER ,tastatura ( slika 5 )

6. Pritisnuti na  tastaturi  istovremeno Shift+ CTRL+Alt+T –klik slovom T,željeni broj broj frejmova

 ( slika 6 )

7.Windows –Timeline-Selekcija svih frejmova ,SHIFT+ LEVI TASTER MIŠA – podesiti vreme trajanja animacije ( slika 7 )

8. File-Save for Web & Devices – Save –pod željenim nazivom( slika 8 )

-Postupno se može ponoviti više puta